Veel gestelde vragen

Inloggen in WordPress
Ga naar www.websitenaam.nl/wp-admin om in te loggen met je inloggegevens. Vervang websitenaam met de naam van je eigen website.
Vr, 10 Okt, 2014 at 1:20 PM
WordPress updaten (Systeem en Plugins)
WordPress komt regelmatig met updates. Lees hier meer info over updates en waarom dit zo is. Updates kun je zelf uitvoeren binnen de back-end v...
Do, 14 Jul, 2016 at 5:43 PM